Buurtvolleybal

Hallo!

Het is weer zover! Begin juni is er weer het super gezellige buurtvolleybaltoernooi!

Dit jaar op woensdag 7 en vrijdag 9 juni.

Wij hopen weer op veel deelname, dus gauw een team of meerdere teams van minstens 6 personen bij elkaar zoeken.
Er mogen maximaal 2 NEVOBO-spelers en minimaal 2 dames per team in het veld staan.


Opgeven kan via het email-adres: buurtvolleybal@vcbuitenpost.nl

Alle overige informatie vind je binnenkort op
www.vcbuitenpost.nl

Opgeven graag uiterlijk 31 mei 2017.

Hopelijk tot dan,


Volleybal Vereniging Buitenpost

Aanbesteding herinrichting Jeltingalaan

Afgelopen week heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor de herinrichting van de Jeltingalaan. De firma Jansma en van Dijk uit Buitenpost was de laagste inschrijver. Ze hebben nu formeel opdracht van de gemeente ontvangen.

In de eerste week van mei vindt de eerste bouwvergadering plaats. Zowel Jansma en van Dijk als wij willen zo snel mogelijk beginnen. Putten zijn inmiddels al besteld omdat daar ca. 3 weken levertijd op zit. Rondom de leverdatum van de putten starten we ook met het werk. Uitgaande van redelijke weersomstandigheden en niet te veel vervelende verrassingen gaan we er vanuit dat we rond de kerstdagen klaar zijn.

Voordat we tot uitvoering overgaan vindt nog via diverse kanalen communicatie plaats.
Namens de werkgroep

Update renovatie Jeltingalaan 15-4-2017

Afgelopen donderdag even contact gehad met Kees Wielstra.
Alles voorbereidingen verlopen nog volgens schema.
Over twee weken wordt de uitbestedingsperiode afgerond.
Doelstelling is om direct daarna aan de slag te gaan.
Betekent dat tussen 1 en 15 mei het eerste deel van de straat over de kop gaat. Ze starten met de werkzaamheden tussen spoorovergang en Nirwi’s.
Plan is om deze werkzaamheden voor de bouwvak af te ronden.
Na de bouwvak gaan ze weer verder. De straat vanaf de Nirwi’s naar de begraafplaats doen ze in twee delen, zodat bereikbaarheid van de buurtbewoners zoveel als mogelijk gewaarborgd blijft.
De verlichting staat nog wel ter discussie. Onze aanvraag voor een sfeervolle verlichtingspaal in nog niet van tafel geveegd, maar staat wel zwaar onder druk. Ik heb met Kees afgesproken dat als er geen akkoord komt, hij mij een seintje zal geven. We kunnen dan vanuit onze kant nog druk uitoefenen. Ik ben van mening dat wij dat dan ook echt moeten doen. We hebben nu de kans…!
De kadasterpaaltjes maken inmiddels duidelijk dat deze lijn hier en daar grillig verloopt. Ze zijn nu bezig om een goede lijn hierin uit te tekenen. Er zijn een paar tuinen die problemen gaan krijgen met deze lijn. Kees heeft belooft deze bewoners te gaan bezoeken en met elkaar in overleg te gaan. Ik hoop dat dit niet tot heel veel problemen gaat leiden.
Over een week of 3, dus voordat de werkzaamheden plaats gaan vinden, volgt er nog een nieuwsbrief. De Gemeentelijke website zal over een week weer bijgewerkt worden met de laatste informatie.
Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep
Bert Witteveen
Jeltingalaan 46
9285 WL Buitenpost
06-30722548

Verslag overleg werkgroep oer’t spoar

Hierbij de verslaggeving van het overleg gemeente-werkgroep omtrent de laatste uiteenzetting voorbereiding renovatie Jeltingalaan. Klik op de blauwe link

Vragen en opmerkingen graag via bewitteveen@gmail.com en of gemeente achtkarspelen. Meer informatie is ook te vinden op de site van gemeente Achtkarspelen mbv de zoekfunctie ‘jeltingalaan’.

Verslag overleg Werkgroep oer t spoar 23 febr 2017

10 maart

KIDS UITJE

Vrijdag 10 maart 2017

Naar de film met buurtvereniging Oert spoar!!!
Voor jullie uitgezocht een mooie familiefilm, voor de leeftijd vanaf 6 jaar.
Onder begeleiding van het bestuur naar de bioscoop in Drachten, het vervoer is inclusief.

Verzamelen Nirwi’s; 14.45 uur
Eigen bijdrage; € 5,- (overmaken naar NL82Rabo 0148 073 832)

Opgave voor dinsdag 7 maart (in verband met reserveren kaarten), per email naar;
oertspoar@gmail.com
(of doorgeven aan Sita Drost)

Tot ziens op vrijdag 10 maart 2017!!!!

Renovatie Jeltingalaan

“Staza renovatie Jeltingalaan;

 Intussen is er al heel wat werk verzet achter de schermen en vooral onder de grond. Ook is er inmiddels ruimbaan gemaakt door het kappen van de bomen. Het werk moest destijds worden uitgesteld omdat de nutsbeheerders plotseling met grote vervangingsplannen op de proppen kwamen. Nu dat achter de rug is, kunnen we verder met de realisatie van de herinrichting. De planning is nu om in maart de aanbesteding te houden en in april/mei van start te gaan. Dit sluit mooi aan op de planning van het werk rondom de Stationsstraat.

 Het ontwerp is op een aantal details aangepast / uitgewerkt:

1.       De shared-space pleinen bij de begraafplaats zijn iets gekrompen. Het past nu beter in de omgeving.

2.       Het shared-space plein bij de Einsteinstraat is iets aangepast om de routing naar het industrieterrein / stationsparkeerplaats beter aan te geven.

3.       De bushalte is komen te vervallen

4.       De greppel naast de weg bij de begraafplaats is vervangen door een wadi

5.       De trottoirs waren bedacht in rood genuanceerde gebakken klinkers. Omdat we in recente projecten geconstateerd hebben dat het voetpad hierdoor verward kan worden met een fietspad, hebben we de rode stenen vervangen door trottoirtegels. Hierdoor ontstaat ook weer een betere connectie met het beeld op de zuidelijke stationsstraat en de Kuipersweg.

Binnenkort vindt er nog een bijeenkomst plaats tussen de werkgroep renovatie Jeltinglaan en projectleiding gemeente Achtkarspelen. Mochten jullie nog op en/of aanmerkingen hebben dan horen we dat graag. Graag in dit geval een mail sturen naar bewitteveen@gmail.com. We zullen deze punten dan meenemen in het overleg” 

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep

Bert Witteveen

 Presentatie Herinrichting Jeltingalaan 3 febr 2017