Verslag overleg werkgroep oer’t spoar

Hierbij de verslaggeving van het overleg gemeente-werkgroep omtrent de laatste uiteenzetting voorbereiding renovatie Jeltingalaan. Klik op de blauwe link

Vragen en opmerkingen graag via bewitteveen@gmail.com en of gemeente achtkarspelen. Meer informatie is ook te vinden op de site van gemeente Achtkarspelen mbv de zoekfunctie ‘jeltingalaan’.

Verslag overleg Werkgroep oer t spoar 23 febr 2017

10 maart

KIDS UITJE

Vrijdag 10 maart 2017

Naar de film met buurtvereniging Oert spoar!!!
Voor jullie uitgezocht een mooie familiefilm, voor de leeftijd vanaf 6 jaar.
Onder begeleiding van het bestuur naar de bioscoop in Drachten, het vervoer is inclusief.

Verzamelen Nirwi’s; 14.45 uur
Eigen bijdrage; € 5,- (overmaken naar NL82Rabo 0148 073 832)

Opgave voor dinsdag 7 maart (in verband met reserveren kaarten), per email naar;
oertspoar@gmail.com
(of doorgeven aan Sita Drost)

Tot ziens op vrijdag 10 maart 2017!!!!

Renovatie Jeltingalaan

“Staza renovatie Jeltingalaan;

 Intussen is er al heel wat werk verzet achter de schermen en vooral onder de grond. Ook is er inmiddels ruimbaan gemaakt door het kappen van de bomen. Het werk moest destijds worden uitgesteld omdat de nutsbeheerders plotseling met grote vervangingsplannen op de proppen kwamen. Nu dat achter de rug is, kunnen we verder met de realisatie van de herinrichting. De planning is nu om in maart de aanbesteding te houden en in april/mei van start te gaan. Dit sluit mooi aan op de planning van het werk rondom de Stationsstraat.

 Het ontwerp is op een aantal details aangepast / uitgewerkt:

1.       De shared-space pleinen bij de begraafplaats zijn iets gekrompen. Het past nu beter in de omgeving.

2.       Het shared-space plein bij de Einsteinstraat is iets aangepast om de routing naar het industrieterrein / stationsparkeerplaats beter aan te geven.

3.       De bushalte is komen te vervallen

4.       De greppel naast de weg bij de begraafplaats is vervangen door een wadi

5.       De trottoirs waren bedacht in rood genuanceerde gebakken klinkers. Omdat we in recente projecten geconstateerd hebben dat het voetpad hierdoor verward kan worden met een fietspad, hebben we de rode stenen vervangen door trottoirtegels. Hierdoor ontstaat ook weer een betere connectie met het beeld op de zuidelijke stationsstraat en de Kuipersweg.

Binnenkort vindt er nog een bijeenkomst plaats tussen de werkgroep renovatie Jeltinglaan en projectleiding gemeente Achtkarspelen. Mochten jullie nog op en/of aanmerkingen hebben dan horen we dat graag. Graag in dit geval een mail sturen naar bewitteveen@gmail.com. We zullen deze punten dan meenemen in het overleg” 

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep

Bert Witteveen

 Presentatie Herinrichting Jeltingalaan 3 febr 2017

 

3 februari ledenvergadering

Buurtvereniging
Oer´t Spoar
contact oertspoar@gmail.com

Nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 3 februari 2017 om 20:00 uur in IT KOARTLING.
(Schoolstraat 31 9285 NE te Buitenpost)

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en agenda
2. Ingekomen stukken en mededelingen
….creative commissie in het leven roepen die aan de slag gaat met:
Het ontwerpen en maken van een multifunctionele ‘feestverlichtingspaal’. Een standaard staander waarop diverse ‘uitbeeldingen’ bevestigd moeten kunnen worden, zodat het meerdere malen per jaar is te gebruiken. Belangstelling om hier aan mee te doen?
3. Notulen vorige vergadering (d.d. 26 februari 2016)
4. Jaaroverzicht in woord en beeld (met dank aan Yvonne Zwart)
5. Financieel overzicht
6. Verslag kascommissie 2016 en benoeming kascommissie 2017
7. Jaaragenda aktiviteiten 2017
8. Aftreden van bestuursleden;
​Gerben Beerda en Ieteke de Vries
9. Verkiezing en benoeming van nieuwe bestuursleden;
Kandidaatstelling; ​Frouke Holtrop en Johan Slofstra
​​​ ​
(tegen)kandidaten kunt u opgeven t/m 30 januari 2017 via
het e-mail adres oertspoar@gmail.com
1 februari 2017 zullen de namen van de (tegen)kandidaten
op de website www.oertspoar.nl bekend gemaakt worden.
10. Rondvraag
11. Pauze
12. Bingo…met leuke prijzen!
13. Sluiting
Wij rekenen op u komst.
Tot dan!
Bestuur Buurtvereniging Oer’t Spoar

Vanaf vandaag mogen de lichtjes weer opgeborgen.

Zoals eerder gemeld houdt ieder zijn eigen lichtje thuis tot volgend jaar.

Wie zijn lichtje niet goed is, dit graag melden bij bestuur dan krijg je een andere.

 

Klokjes dinsdag 13 december

Hallo buurtleden,
Wegens drukke werkzaamheden van de vutters kunnen de klokjes niet eerder opgehangen worden dan dinsdag 13 december
Dus Ipv as donderdag middag 8 december worden de kerstklokjes dinsdag 13 december langs gebracht en opgehangen.
Misschien handig om de vlaggenmast/stok + verlengsnoer klaar te leggen..
Tip: zet er een tijdschakelaar tussen dan brandt het klokje iedere avond.

Vacature

Beste buurtgenoten,
Vacature

Schouders gevraagd M/V
In februari 2017 gaan twee sterke schouders het bestuur van onze buurt vereniging verlaten.
Veel langer dan een zittingstermijn hebben zij zich ingezet voor onze buurt. Daar hebben we met z’n allen veel nut van mogen ondervinden. We zijn hen dan ook heel erg dankbaar.
Het is prachtig dat mensen dit willen doen. Toch is het ook normaal dat bestuursleden weer gaan vertrekken. Het komt dan niet steeds op dezelfde schouders neer. Bovendien is het natuurlijk goed dat er ook af en toe nieuwe inbreng is.
U begrijpt het al. We kunnen als buurt vereniging mensen met zulke schouders niet missen. Het zijn de schouders die er onder gestoken moeten worden. Daarom vragen we onze buurt om 2 leden die de vacante plaatsen vanaf februari 2017 in willen vullen.
Suggesties en/of aanmeldingen kunnen gedaan worden op het mailadres van onze Buurtvereniging:

oertspoar@gmail.com

Met hartelijke groet,

Bestuur Buurtvereniging Oert spoar.